Rok 2003

  • Závod je zařazen do oficiálního programu SSPS a vyjímečně dostává hned statut závodu II. kategorie.
  • Závodu se zúčastnilo 24  startujících.
  • Tratě jsou již od prvního ročníku pravidelně upravovány rolbou a po celé délce tratě mají šíři minimálně 3 m.

Vrátit se zpět