Historie

Píše se r. 1995 a někteří  členové klubu Bílá stopa se snaží uskutečnit  závod psích spřežení. Bohužel se jim to nedaří, narážejí na odpor některých institucí a organizací.

V roce 2000 se k tomuto záměru vrací předseda klubu psích spřežení  POLABÍ z.Dolejš a jeho snaha vyúsťuje ve zkušební , nultý ročník Poháru LADY BRIGHIT MAGADAN (dále jen PLBM), který se uskutečňuje v únoru 2002 a kterého se zúčastňují pouze členové  klubu psích spřežení POLABÍ v počtu 8 závodníků.

Vzhledem k tomu, že tratě se líbily, nebyly žádné problémy, rozhoduje se vedení klubu uspořádat v následujícím roce již oficiální závod psích spřežení ve sprintu.

Rok 2003 Nahoru

 • Závod je zařazen do oficiálního programu SSPS a vyjímečně dostává hned statut závodu II. kategorie.
 • Závodu se zúčastnilo 24  startujících.
 • Tratě jsou již od prvního ročníku pravidelně upravovány rolbou a po celé délce tratě mají šíři minimálně 3 m.

Rok 2004 Nahoru

 • Závod již při druhém ročníku je zařazen do seriálu M ČR ve sprintu psích spřežení.
 • Závodu se zúčastňuje 46 startujících.
 • Závodu se poprvé zúčastňují závodníci jiných států – Polska a Slovenska.

Rok 2005 Nahoru

 • Závod je poprvé zařazen jako finále M ČR ve sprintu psích spřežení
 • Závodu se zúčastňuje 62 startujících.
 • Poprvé se jede v pátek noční etapa, která se započítává pouze do PLBM.

Rok 2006 Nahoru

 • Závod se jede opět jako finále M ČR ve sprintu psích spřežení.
 • Závodu se zúčastňuje 54 startujících.
 • Noční etapy se zúčastňuje 12 spřežení.

Rok 2007 Nahoru

 • Závod je zařazen do seriálu M ČR.
 • Závodu se zúčastňuje 46 závodníků.
 • Poprvé se samostatně vyhlašuje i  memoriál ARGO AMARGOKA v kategorii D1 – 2 SH, kde se přihlásilo a startovalo  6 závodníků.

Rok 2008 Nahoru

Zatím jediný ročník, který se pro nepřízeň počasí zrušil.

28.2.
proběhla poslední kontrole tratě, mrzlo, byly asi 3 stupně pod nulou. Trať je sjízdná, vyjma několika malých úseků, které chceme v pátek naházet a upravit.

29.2.
od 8 hodin upravujeme v 10 lidech trať, navážíme sníh kolečky a v některých úsecích pomáhá i nakladač. V 17.00 hodin je trať připravena na závody v délce 8,9km
V 19.00 hodin začíná prezentace, je přihlášeno 31 závodníků.

1.3.2008
Od půlnoci začíná vydatně pršet. V 7.30 odjíždím s technickým delegátem Ing. Levíčkovou na prohlídku tratě a potvrzujeme možnost závodu s tím, že start se vzhledem k ledovému úseku posune asi o 300m. Trať je stále sjízdná. V 8 hodin vyhlašujeme start na 11.00 a odjíždíme na sedlo. Kolem 9.30 hod začíná další průtrž mračen a začíná foukat vítr. Kolem 10.00 hodiny se vítr mění ve vichřici a zároveň přijíždí štáb české televize a sděluje, že v Hradci Králové létají střechy a blíží se vichřice EMA.

Vzhledem k tomu, že jsme ve výšce 750m, mezi stromy, rozhoduji okamžitou platností závod přerušit a závodníky posíláme okamžitě do Bystřece. Na sedle zůstává pouze několik pořadatelů. V 11.00 začíná vichřice EMA v plné síle. Je sněhová vichřice, nejde pomalu ani vyjít z bufetu ven. Z bufetu vidíme, jak se ve vzdálenosti asi 20m láme obrovský smrk o průměru asi 50-70cm a padá do míst, kde ještě před několika minutami byli uvázáni psi a chodili závodníci. Teprve teď si uvědomujeme, co se mohlo stát. Asi po 30 minutách vichřice polevuje a i my odjíždíme do Bystřece a závody definitivně ukončujeme.

V neděli jedeme na sedlo a na trať sebrat značení. Na trati je 20 cm nového sněhu a žádný spadlý strom. Musíme konstatovat, že sobota 1. Března byla jediným dnem za celou sezonu, kdy se závod nemohl uskutečnit. Velmi nás to mrzelo.

Rok 2009 Nahoru

 • Závod je zařazen do seriálu M ČR
 • Závod se jede poprvé jako EP čistokrevných FISTC
 • Závodu se zúčastňuje 37 závodníků

Rok 2010 Nahoru

 • Závod je zařazen do seriálu M ČR
 • Závod se jede jako EP čistokrevných FISTC
 • Závodu je také přidělen EP nečistokrevných ESDRA
 • Závodu se zúčastňuje 33 závodníků

Rok 2011 Nahoru

2011 – F MČR, EP čistokrevných, FISTC, EP nečistokrevných ESDRA, Visegrádský pohár – mezistátní utkání ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko.

Účast 52 závodníků – 3 mistři světa z Donoval 2011, 1 vícemistr, 3 bronzoví a několik dalších s předními umístěními.

Zavřena dva dni silnice I. třídy, přes kterou se jezdilo, náklady na uzavření více jak 10.000,-Kč

Rok 2012 Nahoru

Letošnímu ročníku předcházela nemilá událost, v lednu zemřela moje první fena LADY BRIGHIT MAGADAN ve věku nedožitých 18 let.  Podle jejího jména se tento pohár jmenuje.

Tratě letošního ročníku se poprvé v celé své délce přesunuly z Bukové hory / nebylo možné se dohodnout s. p. Procházkou, ředitelem sjezdovky Červená Voda/ do oblasti vedlejšího kopce – Suchého vrchu. I tyto tratě splňují všechny požadavky, jsou náročné a po celé délce upraveny rolbou. Také v letošním ročníku bylo dostatek sněhu, ale počasí mnoho nepřálo. Páteční noční etapa se jela za vichřice při které se střídalo mírné sněžení s deštěm. V sobotu  bylo počasí  relativně dobré, ale teplota nad nulou znamenala změknutí tratí. Stačili jsme ještě ráno celou trasu projet rolbou, ale ani toto plně nestačilo. V noci na neděli však již mrzlo a tak tratě výrazně ztvrdly. Když pak ráno napadlo asi 5 cm  nového sněhu, byly tratě v ideálním stavu.

Díky skutečnosti, že se v létě podařilo zvětšit parkoviště na Červenovodském sedle, se toto projevilo i v návštěvnosti diváků, kterých bylo výrazně více než v minulých ročnících.

V letošním ročníku bylo přihlášeno 48 závodníků. Bohužel určitýn nešvarem poslední doby se stává, že závodník, se sice přihlásí v termínu, ale pak bez omluvy nepřijede. Týká se to i našich reprezentantů.

Letošní ročník byl také asi poslední v tom, že se muselo přejíždět z Bystřece na start a zpět. V příštím roce by měl být stakeaut již na Suchém vrchu u nově zrekonstruované chaty.

Vyhodnocení závodu proběhlo jako každý rok na sále hostince U Špičáku za účasti starosty Jablonného n/O  a radního Pardubického kraje. Na závody se jako každý rok  přijel podívat senátor Ing Šilar, zvoklený za okres Ústí nad Orlicí.

Většina závodníků byla se závody spokojena, obzvlášť vysoce hodnotí tratě, které jsou pravidelně po celé délce upravovány rolbou Sdružení obcí Orlicko, hlavním sponzorem závodu psích spřežení o pohár Lady Brighit Magadan. Také každoročně je velká spokojenost s cenami, která nám poskytují naši dlouhodobí sponzoři. Jsou to převážně výrobci krmiv pro naše čtyřnohé miláčky.

V rámci vyhlašování výsledků se všichni závodníci shodli, že závody proběhly bez mimořádných událostí, zranění a v přátelském ovzduší. Všichni také přislíbili účast na příštím ročníku.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem sponzorům za jejich pomoc při realizaci 10. ročníku Poháru Lady Brighit Magadan. Také chci poděkovat všem organizátorům a rozhodčím, kteří se na tomto závodu podíleli. Zároveň doufám ve Vaši pomoc i při zajištění 11. ročníku, který by se měl uskutečnit opět na přelomu února a března 2013.

Rok 2013 Nahoru

Vyhodnocení poháru Lady Brighit Magadan

Suchý vrch u Červenovodského sedla   22. 2. 2013  až 24. 2. 2013

Letošní 11-tý ročník se poprve přesunul z Bystřece  a Červenovodského sedla na vrcholek Suchého vrchu, kde se v létě otevřela nově Kramářova chata a kde jsme měli slíbené ubytování,   stravování a nemuselo se přejíždět do Bystřece.

Tratě letošního ročníku se poprvé v celé své délce přesunuly z Bukové hory / nebylo možné se dohodnout s. p. Procházkou, ředitelem sjezdovky Červená Voda/ do oblasti vedlejšího kopce – Suchého vrchu. I tyto tratě splňují všechny požadavky, jsou náročné a  jsou  po celé délce upraveny rolbou. Také při letošním ročníku bylo dostatek sněhu, ale počasí mnoho nepřálo, což se již stává tradicí. Páteční noční etapa se jela za mírného  sněžení.  V sobotu  bylo počasí  relativně dobré, ale vytrvalé sněžení tratě částečně změkčilo.  Stačili jsme ještě ráno celou trasu projet rolbou, ale ani toto plně nestačilo. V  neděli se začalo ještě více oteplovat a tak tratě byly ještě náročnější.

Díky dobré spolupráci s armádou ČR se podařilo v okolí Kramářovi chaty zajistit dostatečné množství parkovacích míst.

V letošním ročníku bylo přihlášeno 46 závodníků. Bohužel určitýn nešvarem poslední doby se stává, že závodník, se sice přihlásí v termínu, ale pak bez omluvy nepřijede. Týká se to i našich reprezentantů včetně nejvyššího vedení SSPS /Nešněra, Habásko/. Také přístup vedení slovenského svazu je na pováženou, přihlásí asi 10 závodníků, potvrdí účast na Visegradském poháru a pak nikdo nepřijede. Buhužel, asi mají problémů více, než si umíme představit /Na Donovalech měli uspořádat mistrovství světa psích spřežení a 14 dní před zahájením to zrušili.

Vyhodnocení závodu proběhlo na sportovním sále Kramářovi chaty. Trochu mne mrzelo, že letos nepřijel předávat ceny žádný z hlavních sponzorů a z Pardubického kraje.

Většina závodníků byla se závody spokojena i když někteří potvrdily, že tratě jsou obzvláště náročné, jsou zde proti jiným tratím výrazná stoupání.   Také každoročně byla velká spokojenost s cenami, která nám poskytují naši dlouhodobí sponzoři. Jsou to převážně výrobci krmiv pro naše čtyřnohé miláčky.

V rámci vyhlašování výsledků se všichni závodníci shodli, že závody proběhly bez mimořádných událostí, zranění a v přátelském ovzduší. Všichni také přislíbili účast na příštím ročníku.

O náročnosti noční etapy, také svědčí to, že 4 závodníci neoprojeli všechny kontroly a museli být diskvalifikováni.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem sponzorům za jejich pomoc při realizaci 11. ročníku Poháru Lady Brighit Magadan. Také chci poděkovat všem organizátorům a rozhodčím, kteří se na tomto závodu podíleli. Zároveň doufám ve Vaši pomoc i při zajištění 12. ročníku, který by se měl uskutečnit opět 21. až 23.2.2014 na tratích kolem Bukové hory.

 

Ředitel závodu psích spřežení ve sprintu

o pohár LADY BRIGHIT MAGADAN

Zdeněk   D O L E J Š

Rok 2015 a vyhodnocení PLBM Nahoru

Vážení sportovní přátelé, dostává se Vám do rukou vyhodnocení PLBM 2015, který se jel letos opět jako finále M ČR ve sprintu psích spřežení. Úvodem musím konstatovat, že lepší sněhové podmínky jsme si nemohli přát. V sobotu svítilo slunce, byly 4 stupně pod nulou a tratě byly v celé délce upraveny rolbou a na rozdíl od jiných let, kdy v týdnu pršelo, byly tvrdé a nebořily se. Také v neděli bylo počasí výborné, nefoukal vítr a teplota byla opět těsně pod nulou. Páteční noční etapa se jela za bezvětří při teplotách kolem – 5 stupňů C. Po tříleté přestávce jsme se vrátili na stopy kolem Bukové hory a připravili pro závodníky okruh v délce 10,4 km. / Byly dvě varianty 8,6 a 10,4 / Také zázemí bylo jako v minulých létech v novém bufetu na Červenovodském sedle, kde bylo závodníkům v sobotu i v neděli podáváno občerstvení a v sobotu a v  neděli večer bylo zajištěno posezení v našem oblíbeném hostinci U Špičáku v Bystřeci. Díky shodě okolností se nám podařilo na páteční večer zajistit country kapelu, která nám hrála na sále hostince U Špičáku až do 3.00 hod. do rána. V neděli zde proběhlo také slavnostní vyhlášení výsledků závodu. Jako každým rokem převládá zlozvyk, že se závodníci přihlásí a pak bez omluvy nedorazí. Také skutečnost, že se finále M ČR nezúčastní někteří závodníci z reprezentace, kteří dávají přednost závodům v zahraničí nebo finále M ČR ignorují. Těmto závodníkům by tituly a medaile neměli být vůbec uděleny. Teď však již k závodníkům, kteří se závodu zúčastnili  a obsadili přední místa. Určitě si největší ocenění zaslouží Jiří Strnad, vítěz kategorie SKJ, který projel trať průměrnou rychlostí přes 34  km  v hodině. Také vítěz kategorie B / 6  psů bez průkazu původu Martin Souček / člen našeho oddílu/ projel trať rychlostí přes 30 km v hodině. Velmi dobré časy zajeli také vítězové kategorie B2 / 6 malamutů/ Ota Kelemen, C1 / 4 Sibiřští husky /Hugo St”oger a C2 / 4 Samojedi / Martina Lněničková, také členka našeho oddílu. Také umístění Jana Kopeckého, člena našeho oddílu na 3. místě v kategorii SKJ bylo dobré. Poděkování za pomoc při uspořádání těchto závodů určitě patří všem pořadatelům, členům i nečlenům našeho oddílu a také dobrovolných pracovnic psího útulku v Lanškrouně, s nimiž již několik let pravidelně spolupracujeme. Velký dík patří také všem sponzorům, kteří nám pomohli, jak finančně /Pardubický kraj/ tak výrobcům krmiv, kteří krmivy pro psy zajistili bohaté ceny pro vítěze jednotlivých kategorií. Poděkování patří také starostovi Bystřece, p. Votrubcovi, za zajištění prostoru pro stake-aut v Bystřeci u koupaliště. Závěrem doufám, že nám vážení sponzoři zústanete věrní a pomůžete nám uspořádat, jak podzimní závody, tak hlavní zimní závod o PLBM, kde budeme opět žádat o přidělení finále M ČR ve sprintu psích spřežení.

Při podzimních závodech bude kromě sprintu vyhlášen i mid na 2x 25 km. Podrobnosti najdete v novinkách PLBM. Dotazy můžete na tel . 604 959 007 nebo na e-mail oduwittbergra@seznam.cz